Intrastat 

Eesti liitumisel Euroopa Liiduga muutus 1. maist 2004 statistika kogumine kaubavahetuse kohta. Kui 2003. aastani tugines väliskaubandusstatistika tootmine Eestis tollideklaratsioonide andmetele, siis ELiga liitumine toob Eesti kaubavahetajaile Intrastati kaubadeklaratsioonid, mida tuleb hakata esitama Statistikaametile.

Intrastati aruanne on ettevõtetele, kes vahetavad kaupa EL liikmesriikidega. Kaupade liikumist ELi sisepiiridel ei fikseerita ning Intrastati aruanne asendab tollideklaratsioone. EL liikmesriikidega kaubavahetusstatistika koostamiseks on vaja koguda statistilisi aruandeid otse kauba saajatelt ja lähetajatelt. Intrastati aruannet hakkavad täitma need käibemaksukohustuslikud ettevõtted, kelle kaubavahetuskäive ELi liikmesriikidega ületab ühte miljonit Eesti krooni (mõeldud on kaupade lähetamise ja saabumise käibeid eraldi, mitte kaubavahetuse  kogukäivet). Intrastati aruanne tuleb Statistikaametile esitada aruandekuule järgneva kuu 10. tööpäevaks.

AR Agentuuri AS koostab Teie ettevõtte eest Intrastati aruande ja esitab selle Teie ettevõtte nimel Statistikaametile. AR Agentuuri AS spetsialistid omavad aastatepikkust kogemust kaupade kodeerimisel ning Intrastati aruande koostamisel. Usaldades Intrastati aruande esitamise AR Agentuuri AS töötajate hoolde leiate oma ettevõtte seest vaba tööjõuressurssi keskendumaks Teie ettevõtte põhitegevusele. 

Intrastati  alaseks konsultatsiooniks ja Teile personaalse hinnapakkumuse koostamiseks võtke palun ühendust  meelis@ar.ee  või  tel. 6517035