Tolliagentuuri teenused 

AR Agentuuri AS pakub tolliteenuseid alates 1994.aasta sügisest.

Käesoleval ajal pakume kõiki tolliteenuseid, mis on vajalikud EL tolliterritooriumile sisenemiseks või tolliterritooriumilt väljumiseks.

Maksu- ja Tolliameti poolt on AR Agentuuri AS-ile väljastatud Tolliagentuuri tegevusluba nr. 056M.

Kasutades AR Agentuuri AS tolliagentuuri teenuseid on võimalik planeerida ja ajatada tollimaksude tasumist kasutades Euroopa Liidu seadusandluses lubatud instrumente.  Meie poolt pakutavad teenused sisaldavad:

  • Tollivormistus ja kaupade klassifitseerimine
  • Maksuvabastuseks vajaliku dokumentatsiooni ja tingimuste alane nõustamine
  • Tollimaksude kalkuleerimine ja planeerimine
  • Maksude tasumise edasilükkamine - tolliagentuuri maksepikenduse teenus
  • Maksude  tasumise edasilükkamine - tolliladustamise teenus (võimaldab kaupu ladustada tollilaos makse tasumata kuni kaubatellimuse saabumiseni ning väldib käibevahendite ebaratsionaalset kasutamist)
  • Omanikuvahetuse vormistamine  tollilaos ilma makse tasumata
  • Printsipaali teenused tollitransiidil
  • Volitatud  kaubasaaja staatus

Tolliteenuste alaseks koostööks ja Teile personaalse hinnapakkumuse koostamiseks  võtke palun ühendust margus@ar.ee  või GSM +3725288882